RCS (Recycled Claim Standard) sa používa ako štandard spotrebiteľského reťazca pre sledovanie recyklovaných surovín v dodávateľskom reťazci

Webová stránka:

www.certifications.controlunion.com

Certifikát 

Uložit

Recycled Claim Standard